Man bliver aldrig for gammel til sport og leg

Man bliver aldrig for gammel til sport og leg

Plejecenter Hørgården har en levende hverdag, fordi vi fylder hverdagen med leg og sport der løfter vores beboere både individuelt og i fællesskab. Vores beboere deltager i en lang række sportsaktiviteter med mulighed for deltagelse på alle fysiske niveauer. Det er også muligt at deltage ved at snakke og se på. Det er vores erfaring at alle deltagere får et løft i hverdagen.

Se mere om sport og leg her.

Plejehjemsplads

Er du visiteret til en plejehjemsbolig, men endnu ikke har modtaget et konkret tilbud, og ikke længere kan være i dit eget hjem i ventetiden. Så kan du blive visiteret til en midlertidig plads indtil du modtager et konkret plejebolig tilbud.

Aktivitetscenter

Hørgården har også et aktivitetscenter, hvor hjemmeboende borgere over 65 år kan komme 1 til 5 gange om ugen hverdage mandage til fredage alt efter behov. Her kan man deltage i forskellige aktiviteter.

Mad & Måltider

Vores værdier og visioner

Hørgårdens værdier og visioner er blevet udarbejdet sammen med vores beboere, brugere, pårørende, medarbejdere, bestyrelse og ledelse. Vi har fokus på seks værdier/områder:

Respekt

Vi er en rummelig institution, der anerkender forskelligheder på tværs af alder, køn, religion, politisk tilhørsforhold og etnicitet

Samarbejde

Vi deler vores viden med hinanden og vores samarbejdspartnere samt dig og dine pårørende og at vi samarbejder på tværs i hele huset.

Kommunikation

Relevant information skal være synligt tilgængeligt for alle samtidig. Alle har pligt til løbende at holde sig orienteret om udvikling og nye tiltag

Beboerdemokrati

På Hørgården lægger vi stor vægt på, at du og dine pårørende har indflydelse på hverdagen på plejehjemmet eller i aktivitetscentret.

Kvalitet

Vi fastholder og udvikler løbende vores kompetencer. Vi er fleksible, forandringsvillige og åbne overfor nye ideer og tiltag

Fokus på sport og leg

Profilen betyder, at vi har fokus på at give dig mange muligheder i hverdagen for at få oplevelser gennem sport og leg.

”Det er nok to år siden at jeg har grint så meget, ja jeg tror faktisk det er én af de bedste dage jeg har haft meget længe”

65-årig kvinde (rehabiliterings-ophold):

Det siger beboerne

Det siger beboerne

”Det passer faktisk at man godt kan glemme hvad det er man ikke kan, når man konkurrerer”

68-årig kvinde om Hørgårdens OL-slogan:

Det er skide sjovt, og så er der kampsangen:
”Vi er Hørgårdens stærke flok, vi slår hårdt med hockeystok, tab og vind med samme sind,
vi slår alle bolde ind … Hørgården, Hørgården, Hørgården ”

76-årig kvinde (aktivitetscenter) om hockey:

Det siger beboerne

Tilsyn og rapporter

Her kan du finde tilsynsrapporter, kontrolrapporter, brugerundersøgelser og privatlivspolitik.