Om Plejecentret Hørgården

Selvejende institution

Plejecentret Hørgården er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

 

Oprettet i 1974

Plejecentret er oprettet af en lokalkomité for Amager i 1974 og i fundatsen står der blandt andet at plejecentret skal bestå af:

Plejehjem og plejehjemslignende boliger, beskyttede boliger for ældre og for yngre lettere fysisk handicappede, rehabilitering/aflastning, aktivitetscenter for institutionens beboere og for personer med bopæl i Københavns Kommune, produktionskøkkenet samt cafeteria for pensionister i Københavns Kommune - dog fortrinsvis fra Amager.

Visitation til Hørgården

Plejecentret Hørgården har til opgave at modtage borgere efter visitation fra Københavns Kommune når deres behov for tilsyn, pleje og omsorg har nået et sådant omfang at de ikke længere på betryggende vis kan klare sig i deres hidtidige bolig.

 

Kontakter til Plejecentret Hørgården

Plejecentret Hørgården 82 56 30 00

Køkken 82 56 30 20  

Midlertidigt Pleje Ophold 82 56 30 94  

Aktivitetscenter 82 56 30 32/82 56 30 33 

Boligselskabet 3B/KAB mail: 3b.omraadeh@kab-bolig.dk

ny hørgården
Altan plhj