Sport og leg giver bedre livskvalitet og helbred

Plejecenter Hørgården har en særlige profil, fordi beboerne i hverdagen får mulighed for at løfte deres livskvalitet ved at indgå i sport og lege aktiviteter – både individuelt og i interessefællesskab.

Plejecenter Hørgården har en særlige profil, fordi beboerne i hverdagen får mulighed for at løfte deres livskvalitet ved at indgå i sport og lege aktiviteter – både individuelt og i interessefællesskab.

Sport og leg i hverdagen samt mange events

Det betyder at vi har ekstra fokus på aktiviteter indenfor sport og leg. Udover at implementere aktiviteter i dagligdagen, så arrangeres der jævnligt events såsom sommer- og vinter OL, fokusuger i træning, seniordans, duocykling, spil, konkurrencer på kryds og tværs i huset og ved at andre plejehjem kommer og dyster med os. Derudover er der også personale-træning.

Godt supplement til hverdagsrehabilitering

Vi mener, at profilen ” sport og leg ” er et godt supplement til hverdagsrehabilitering og vedligeholdende træning ud fra Københavns Kommunes standarder.

Sport skaber interessefællesskaber

Vi kan se at sport og leg skaber interessefællesskaber på tværs af aldre, funktion og status. Oplevelser gennem sport og leg skaber glæde, socialt fællesskab, og genopliver eller vedligeholder en konkurrence- eller legementalitet på en sådan måde, at vores beboere næsten glemmer, hvad de ikke kan.

Faciliteterne står til din rådighed

Alle vores faciliteter er til rådighed for beboere, pårørende, ansatte, besøgende etc. Vores største ønske er selvfølgelig at ved brug af redskaberne, så er vi fælles om at passe på det vi har i huset.

Du kan altid finde en at lege med

Hvis du nu føler dig motiveret til lidt konkurrence, så er der sikkert én i nærheden, der er frisk på en dyst.

Spil selv eller se på - al deltagelse er velkommen

Konkret betyder det, at vi tilbyder individuelle muligheder til brugerne/beboerne til at træne i kendte sportsgrene eller nye. Vi ønsker at de borgere der ikke selv har muligheder for at deltage aktivt, får oplevelser igennem at se andre dyrke sport og lege. Det må gerne være genkendeligt og vække minder. Vi ønsker have træning- og legeredskaber liggende fremme, så brugerne/beboere bliver inspireret og motiveret til at benytte udstyret.

sportogleg1
sportogleg2

Hørgårdens Sport og leg

Allan, ergoterapeut

Hørgårdens valg af profilen ” Sport/Leg” var et logisk valg , da der altid har været en interesse for konkurencer indenfor sport og leg for såvel borgere , brugere og personale . Igennem årene har profilen udviklet sig til bl.a at blive det første senior idrætcenter på Sjælland , og her igennem blevet til idrætsforening ( HIF ) .

Der har også været flere samarbejder med eksterne partnere bl.a ” spring for livet ” , og Københavns Uni. omkring holdtrænings styrkemæssige effekt for + 65 årige . Den røde tråd vedrørende sammenhængen imellem genoptræning-vedligeholdende træning-stimulering-aktivering etc. er blot blevet større og stærkere . Andre parametre bliver via vores aktiviter ligeledes styrket såsom sociale relationer , nye fællesskaber og ikke mindst en overraskende stor konkurrence mentalitet som de fleste oplever vækker nogle nye og/eller slumrende resourser .

Vi tror på at vores profil aktiviteter er et vigtigt supplement til at understøtte og forbedre borgernes fysiske funktionsniveau , de sociale relationer , muligheder for aktiviteter på tværs af generationer , og fremfor alt hæve livskvaliten i forhold til menings fulde aktiviteter og især det at konkurerer med sig selv og andre ….. at kunne lege for alvor , og træne for sjov er en ganske god motivationsfaktor for alle .

Allan

Allan

Ergoterapeut